ROT-avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med halva arbetskostnaden under 2015 och f.o.m. 2016 med 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

Läs mer här