Kvalitetspolicy

För att uppnå vårt mål – en nöjd kund – skall vi:

  • Ha kvalitet som ledord i vårt dagliga arbete.
  • Genom vår branschkunskap se till att kunden får det material som förutsättningarna kräver.
  • Kontinuerligt utbilda oss i samarbete med branschorganisationer och leverantörer.
  • Kontrollera och dokumentera utfört arbete.
  • Uppfylla gällande normer, lagar och förordningar.